Mengenai Helpdesk ICT Aduan Manual Pengguna

Selamat Datang ke Sistem Helpdesk

Sistem khidmat pelanggan yang berfungsi untuk merekod aduan yang melibatkan infrastruktur fasiliti, keselamatan dan perkhidmatan ICT. Aduan secara atas talian memudahkan warga NIH untuk melaporkan sebarang kerosakan dan mendapatkan status pembaikan bagi aduan berkenaan

 • Buat masa ini, sistem Helpdesk bermula dengan modul Fasiliti dan ICT:
 • Fasiliti:
 • Sebarang kerosakan infrastruktur fasiliti, peralatan bagi kompleks NIH. Aduan yang diterima akan disalurkan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk tindakan menyelenggara dan pembaikan.
 • ICT:
 • Pelaporan aduan yang melibatkan perkhidmatan ICT termasuk perkakasan, perisian, sistem aplikasi dan rangkaian.

Skop Aduan Perkhidmatan Fasiliti

A. Perkhidmatan Penyenggaraan Kejuruteraan Fasiliti (FEMS)
 • Melibatkan penyelenggaraan (PPM) dan pembaikan (breakdown) semua sistem / peralatan kejuruteraan mekanikal, elektrik dan awam (cth: pendingin hawa, bekalan air, elektrik, jalan, longkang, lanskap dan lain-lain lagi)
B. Perkhidmatan Penyenggaraan Kejuruteraan Biomedikal (BEMS)
 • Melibatkan penyelenggaraan (PPM) dan pembaikan (breakdown) semua peralatan bioperubatan dan peralatan lain yang berkaitan
C. Perkhidmatan Pengurusan Sisa Klinikal (HWMS)
 • Melibatkan pengurusan healthcare waste (clinical waste, chemical waste, other schedule waste, bulky waste ? selain general waste)
D. Perkhidmatan Pembersihan (CLS)
 • Melibatkan pembersihan keseluruhan bangunan NIH dan Common Area bagi Residensi dan Kuaters (Daily Activity / Joint Inspection / Periodic Work)
Tempoh Response Time
 • 15 minit untuk aduan kecemasan
 • 2 jam untuk normal aduan
Tempoh Pembaikkan
 • Existing Asset (Aset yang dibawa dari Institut dan termasuk dalam Kontrak PSH Sinar Jernih)- selewat-lewatnya 7 hari
 • New Asset (Aset dan Fasiliti baru NIH) - Warranty Management akan dijalankan oleh pihak Sinar Jernih

Skop Aduan Perkhidmatan ICT

A. Peralatan ICT : pembekalan oleh Setia Federal Hill (SFH)
 • Masa tindakan pembaikan adalah 3 jam selepas aduan diterima
 • Pembaikan yang melibatkan perisian mengambil masa sekurang-kurangnya 1 hari
 • Kerosakan yang melibatkan perkakasan, pihak Lenovo akan mengambil tindakan pada keesokan hari dan penggantian perkakasan/alat ganti bergantung kepada pihak Lenovo dan jenis kerosakan berkenaan
 • Sebarang backup ke atas data di PC/Laptop menjadi tanggungjawab pengguna sendiri. Pihak syarikat tidak melakukan sebarang proses backup
B. Peralatan ICT : migrasi sedia ada daripada Institut dan tiada sebarang kontrak penyenggaraan
 • Masa tindakan pembaikan adalah 3 jam selepas selepas aduan diterima
 • Tempoh penyelesaian selama 1 hari bagi masalah yang melibatkan perisian dan rangkaian
 • Pembaikan yang memerlukan alat ganti tertakluk kepada pembelian alat ganti berkenaan


Manual Pengguna

Hubungi Kami

Sebarang pertanyaan berhubung aduan, sila hubungi :

Fasiliti

Syarikat Ambang Wira Sdn Bhd

Nombor Telefon

Aduan (waktu pejabat):
03-3362 7599 / 013 2861233

Hotline (selepas waktu bekerja/weekend):
012 3170030

Bilik kawal BMS :
03-3362 7590

ICT

Unit Operasi dan Teknikal
Sektor Teknologi Maklumat, Pejabat Pendaftar

Nombor Telefon

03-3362 8488