Helpdesk NIH

Sistem khidmat pelanggan yang berfungsi untuk merekod aduan yang melibatkan infrastruktur fasiliti, keselamatan dan perkhidmatan ICT. Aduan secara atas talian memudahkan warga NIH untuk melaporkan sebarang kerosakan dan mendapatkan status pembaikan bagi aduan berkenaan

Buat masa ini, sistem Helpdesk bermula dengan modul Fasiliti dan ICT:


Fasiliti

 • Sebarang kerosakan infrastruktur fasiliti, peralatan bagi kompleks NIH. Aduan yang diterima akan disalurkan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk tindakan menyelenggara dan pembaikan.

ICT

 • Pelaporan aduan yang melibatkan perkhidmatan ICT termasuk perkakasan, perisian, sistem aplikasi dan rangkaian.
 • Bagi aduan yang melibatkan kerosakan pada perkakasan ICT seperti komputer/ komputer riba(laptop)/ pencetak(printer)/ IP Phone, pengimbas(scanner) dan projektor, pengguna perlu membuat aduan bagi setiap kerosakan perkakasan tersebut SECARA BERASINGAN bagi memudahkan pemantauan di pihak STM.

Skop Aduan Perkhidmatan Fasiliti

01

Perkhidmatan Penyenggaraan Kejuruteraan Fasiliti (FEMS)

Melibatkan penyelenggaraan (PPM) dan pembaikan (breakdown) semua sistem / peralatan kejuruteraan mekanikal, elektrik dan awam (cth: pendingin hawa, bekalan air, elektrik, jalan, longkang, lanskap dan lain-lain lagi)

02

Perkhidmatan Penyenggaraan Kejuruteraan Biomedikal (BEMS)

Melibatkan penyelenggaraan (PPM) dan pembaikan (breakdown) semua peralatan bioperubatan dan peralatan lain yang berkaitan

03

Perkhidmatan Pengurusan Sisa Klinikal (HWMS)

Melibatkan pengurusan healthcare waste (clinical waste, chemical waste, other schedule waste, bulky waste - selain general waste)

04

Perkhidmatan Pembersihan (CLS)

Melibatkan pembersihan keseluruhan bangunan NIH dan Common Area bagi Residensi dan Kuaters (Daily Activity / Joint Inspection / Periodic Work)

05

Tempoh Response Time

 • 15 minit untuk aduan kecemasan
 • 2 jam untuk normal aduan
06

Tempoh Pembaikkan

 • Existing Asset (Aset yang dibawa dari Institut dan termasuk dalam Kontrak PSH Sinar Jernih)- selewat-lewatnya 7 hari
 • New Asset (Aset dan Fasiliti baru NIH) - Warranty Management akan dijalankan oleh pihak Sinar Jernih

Skop Aduan Perkhidmatan ICT

 • Masa tindakan pembaikan adalah 3 jam selepas selepas aduan diterima
 • Tempoh penyelesaian selama 1 hari bagi masalah yang melibatkan perisian dan rangkaian
 • Pembaikan yang memerlukan alat ganti tertakluk kepada pembelian alat ganti berkenaan
 • Sebarang backup ke atas data di PC/Laptop menjadi tanggungjawab pengguna sendiri. Pihak STM tidak melakukan sebarang proses backup

Hubungi KamiSyarikat Ambang Wira Sdn Bhd

helpdesk.awsb.nih@gmail.com

Aduan (waktu pejabat):
03-3362 7599/ 013 2861233

Hotline (selepas waktu bekerja/weekend):
012-372 4505, 0 12-310 4505

Bilik kawal BMS :
03-3362 7590

Unit Operasi dan Teknikal
Sektor Teknologi Maklumat
Pejabat Pendaftar

helpdesk-ict@moh.gov.my

03-3362 8488