Aduan Fasiliti Aduan ICT Semak Aduan ICT

Berikut adalah senarai semak sub kategori mengikut kategori yang telah ditetapkan.
Semak kategori aduan sebelum membuat aduan.
# Kategori Sub Kategori
1. Teknikal & Operasi Komputer riba (laptop)
2. Teknikal & Operasi Relokasi PC / Printer
3. Teknikal & Operasi RAM
4. Teknikal & Operasi Aplikasi Kerajaan (eP, iGFMAS)
5. Teknikal & Operasi Projektor
6. Teknikal & Operasi Pengimbas
7. Teknikal & Operasi Installation Software
8. Teknikal & Operasi Komputer
9. Teknikal & Operasi Pencetak (Printer)
10. Keselamatan dan Komunikasi ICT Emel

1 hingga 10 daripada 29 senarai