Aduan Fasiliti Aduan ICT Semak Aduan ICT

Berikut adalah senarai semak sub kategori mengikut kategori yang telah ditetapkan.
Semak kategori aduan sebelum membuat aduan.
# Kategori Sub Kategori
11. Keselamatan dan Komunikasi ICT Keselamatan Komputer (Antivirus)
12. Keselamatan dan Komunikasi ICT Sistem Pendaftaran (Tablet)
13. Keselamatan dan Komunikasi ICT Emel
14. Keselamatan dan Komunikasi ICT ID Komputer
15. Keselamatan dan Komunikasi ICT IP Phone
16. Aplikasi & Pembangunan Sistem Kuarters
17. Aplikasi & Pembangunan Sistem Sistem eBiostatistics
18. Aplikasi & Pembangunan Sistem Portal NIH
19. Aplikasi & Pembangunan Sistem GlobinMed
20. Aplikasi & Pembangunan Sistem LIS

11 hingga 20 daripada 30 senarai