Aduan Fasiliti Aduan ICT Semak Aduan ICT

Berikut adalah senarai semak sub kategori mengikut kategori yang telah ditetapkan.
Semak kategori aduan sebelum membuat aduan.
# Kategori Sub Kategori
21. Aplikasi & Pembangunan Sistem LIS
22. Aplikasi & Pembangunan Sistem NMRR
23. Aplikasi & Pembangunan Sistem Kuarters
24. Aplikasi & Pembangunan Sistem Portal NIH
25. Sumber Manusia HRMIS
26. Rangkaian & Pusat Data DNS/DHCP/IP Management
27. Rangkaian & Pusat Data GITN/TRIDIMAS/SJ
28. Rangkaian & Pusat Data Firewall/Switches
29. Rangkaian & Pusat Data TCR
30. Rangkaian & Pusat Data Server dan Storan

21 hingga 30 daripada 31 senarai